$(document).ready(function(){ var typename="政府学校系列"; $(".min_nav_left a:gt(0)").each(function(i){ var aname = $(this).find("font").html(); if(aname == typename){ $(".min_nav_left a").eq(0).removeClass("hov"); $(this).addClass("hov"); } }); }); $(document).ready(function(){ var typename="政府学校系列"; $(".min_nav_left a:gt(0)").each(function(i){ var aname = $(this).find("font").html(); if(aname == typename){ $(".min_nav_left a").eq(0).removeClass("hov"); $(this).addClass("hov"); } }); });

案例展示 Case demonstration

客服

document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + Math.ceil(new Date()/3600000);

赛普健身手机网站制作案例

周期:

服务内容:

简介:模板无忧是一家极富创新性,业内领先的互联网应用开发、软件开发、信息技术咨询、整合营销推广的服务外包供应商,总部设在北京,业务辐射全国。经过多年的行业经验积累,拥有敏锐前瞻

关键词:网站建设案例软件开发案

网站: